Yorum Politikası

Kullanıcı Yorumları kesinlikle Mekanzade’nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Dürüstlük ilkemiz neticesinde kullanıcı yorumlarına “yazım ve imla kuralları hariç” olumlu yada olumsuz hiçbir şekilde mudahale etmemekteyiz. Mekanzade kullanıcıların görüşlerini yansıtan birden çok yorum almaktadır. Mekanzade üzerinde yayımlanan her bir yorum sadece o kullanıcının şahsi fikrini yansıtmaktadır. Mekanzade kullanıcılar/yorumcular ile kullanıcılar veya Mekan sahipleri/temsilcileri arasındaki iletişim sağlayan tarafsız bir platformdur. Mekanzade’de reklamlar bağımsız olarak yayımlanmakta ve Mekanzade’ ait web mobil ve blog uygulamalarına reklam veren reklamcıların yorumları ile mekanzade’nin kurumsal olarak bir ilgisi bulunmamaktadır. Tarafsız bir platform olmakla birlikte, uyuşmazlık çözümü konusunda hizmet vermemekteyiz ancak, bir kişinin, bir mekan (restoran, café, salon, dinlenme tesisi, otel, lokanta vb. ) hakkında doğru olmayan bir yorum yazması halinde, o mekan sahibinin/temsilcisinin o kişiyle irtibata geçmesi veya kamuya açık bir cevap yayımlaması konusunda mekan sahibi / temsilcisini teşvik etmekteyiz.

Mekanzade’nin asli görevi Mekanzade kullanıcılarının kendileri için en güzel ve temiz mekanları keşfetmelerini sağlayıp diğer kullanıcılara bunu paylaşmasını sağlamaktır. Mekan sahipleri aynı zamanda Mekanzade kullanıcı yorumunun, dürüstlük ilk eve şartlarını ihlal ettiğini düşündüğü takdirde, o yorumu tarafımızın dikkatine sunmak için işaretleyebilir. Mekanzade, kendi inisiyatifine bağlı olarak, işbu Şartlara veya içerik talimatlarına ve mekanzade ilkelerine aykırılık teşkil etmesi halinde söz konusu yorumu kaldırabilir.

9856 Mekan
67 Mekanzade
14 Yorum
1 Beğeni